1. การประชุม ผอ.สพท. ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2566 วันพุธที่ 5 เมษายน 2566   คลิก !!!

2. การประชุม ผอ.สพท. ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2566 วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566  คลิก !!!

    eMENSCR || SPM-SURIN || สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

แสกน QR-CODE ประเมินความพึงพอใจต่อการรับบริการของกลุ่มนโยบายและแผนได้ที่นี่ หรือคลิกที่ QR-CODE

ในข้อคำถาม "ท่านมาติดต่อกับงานใดใน สพม.สุรินทร์" เลือก "กลุ่มนโยบายและแผน" 

*****คลิกที่นี่******