แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์

    eMENSCR || SPM-SURIN || สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

แสกน QR-CODE ประเมินความพึงพอใจต่อการรับบริการของกลุ่มนโยบายและแผนได้ที่นี่ หรือคลิกที่ QR-CODE

ในข้อคำถาม "ท่านมาติดต่อกับงานใดใน สพม.สุรินทร์" เลือก "กลุ่มนโยบายและแผน" 

*****คลิกที่นี่******